שולה המוקשים


תרגמו אתר זה.

Special thanks to shmaxwellz for the translation

שולה המוקשים הוא פאזל היגיון עם כללים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

החוקים פשוטים.
תצטרכו לאתר היכן המוקשים.
המספרים מראים כמה מוקשים יש בתאים הסמוכים (אופקי, אנכי ואלכסוני).

לחיצה ימנית כדי להציב דגל. לחיצה שמאלית לפתיחת התא.

תודות מיוחדות ל - qqwref על הגנרטור.

הסתר את החוקים

שתף

שולה המוקשים


5x5 קל שולה המוקשים | 5x5 קשה שולה המוקשים | 7x7 קל שולה המוקשים | 7x7 קשה שולה המוקשים | 10x10 קל שולה המוקשים | 10x10 קשה שולה המוקשים | 15x15 קל שולה המוקשים | 15x15 קשה שולה המוקשים | 20x20 קל שולה המוקשים | 20x20 קשה שולה המוקשים
5x5 קל פסיפס | 5x5 קשה פסיפס | 7x7 קל פסיפס | 7x7 קשה פסיפס | 10x10 קל פסיפס | 10x10 קשה פסיפס | 15x15 קל פסיפס | 15x15 קשה פסיפס | 20x20 קל פסיפס | 20x20 קשה פסיפס

החודש
1. Dareev
53
00:01.85
2. ElsieZ
48
00:02.16
3. 彻边
158
00:02.26
4. jftchau
92
00:02.76
5. SilverHawk
180
00:02.83
6. xzllll 00:02.91
7. bjbjb 00:02.95
8. Clara Barceló
39
00:03.66
9. Tomek 00:03.76
10. Captflam1972
85
00:03.82
11. Skullyler 00:03.83
12. NinjaFury68
118
00:03.90
13. zaozilidi 00:03.95
14. SunnyKid
80
00:04.00
15. Satu Saastamoinen
12
00:04.11
16. Einsteinus
101
00:04.19
17. Quadratic289
21
00:04.42
18. Jack63kids
95
00:04.69
19. beatrixwashere
47
00:04.70
20. sauceguardian
80
00:04.76
השבוע
1. 彻边
158
00:02.53
2. SilverHawk
180
00:02.83
3. Dareev
53
00:03.21
4. jftchau
92
00:03.33
5. Clara Barceló
39
00:03.66
6. Captflam1972
85
00:03.88
7. Tomek 00:03.98
8. Quadratic289
21
00:04.42
9. beatrixwashere
47
00:04.70
10. LesAM 00:05.06
11. Marsh.805
32
00:05.07
12. Rainbow54 00:05.50
13. Maefly272
21
00:05.56
14. TheNormalGuy
11
00:05.88
15. Maelwys 00:06.08
16. YourAlterEgo 00:06.11
17. qobi
197
00:06.31
18. ChristinaL30 00:06.66
19. WellyBoots 00:06.83
20. mfcs3
7
00:07.29
היום
1. beatrixwashere
47
00:04.70
2. Rainbow54 00:06.27
3. ChristinaL30 00:06.66
4. qobi
197
00:06.68
5. seb00066
72
00:08.10
6. Yeonsu
1
00:11.99
7. Efran
43
00:16.11
8. RavenSandcastle 00:27.54
9. SouthStar 00:29.13
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. boru
97
00:01.71
2. numbrr
249
00:01.86
3. qqwref
259
00:01.88
4. Sun Ocean Beach
217
00:02.11
5. NooM
240
00:02.23
6. eff
35
00:02.37
7. mtanzer
140
00:02.43
8. JZE
40
00:02.44
9. vowels
206
00:02.50
10. Nick
217
00:02.58
AO5
1. boru
97
00:01.89
2. numbrr
249
00:02.06
3. qqwref
259
00:02.20
4. Sun Ocean Beach
217
00:02.31
5. eff
35
00:02.48
6. JZE
40
00:02.53
7. NooM
240
00:02.61
8. Dareev
53
00:02.72
9. mewmie
87
00:02.84
10. mtanzer
140
00:02.87
AO12
1. boru
97
00:02.19
2. numbrr
249
00:02.40
3. qqwref
259
00:02.54
4. Sun Ocean Beach
217
00:02.76
4. eff
35
00:02.76
6. Dareev
53
00:02.89
7. JZE
40
00:02.94
8. NooM
240
00:03.05
9. mewmie
87
00:03.09
10. jaybrainer
195
00:03.15
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
53
00:00.011
2.browserEx00:00.387
3.俊杰_Charles
4
00:01.152

* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות.
AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר.
AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר.
תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


פאזלי היגיון נוספים  hideshow

2024-07-13 18:26:03

he.puzzle-minesweeper.com
הסר פרסומות